What is othoneou kleio danai definition
Real name: Klio Danae Othoneou. Biography of Kleio-Danai Othoneou & facts.

Helpful?

Klio Danae Othoneou aka Kleio-Danai biography

Name: Kleio-Danai
Surname: Othoneou
Kleio-Danai Othoneou birth name: Klio Danae Othoneou
Kleio-Danai Othoneou birthday: 1979-09-30
Nickname: Danai
Kleio-Danai Othoneou home town: Salonika, Greece.
Kleio-Danai Othoneou assets: brunette, curvy.
Kleio-Danai Othoneou vices:
Kleio-Danai Othoneou height: 176 cm
Kleio-Danai Othoneou job: actress, musician.
Kleio-Danai Othoneou hobbies
Kleio-Danai Othoneou ethnicityWhite
Kleio-Danai Othoneou breast size34
Kleio-Danai Othoneou waist size25
Kleio-Danai Othoneou hips size35
Kleio-Danai Othoneou motto

Kleio-Danai Othoneou Who was Klio Danae Othoneou aka Kleio-Danai Othoneou life in Who is / biography O .